“MỆNH” là cái cớ của kẻ thất bại, “VẬN” là lời khiêm tốn của người thành công

Quay lại Blog Quay lại Blog
error: Cảnh báo: Nội dung được bảo vệ !!