Chính Sách Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích và hoan nghênh các bình luận trên blog của chúng tôi. Chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả những người đã dành thời gian đăng bài bình luận tại chienpham.com.

Chúng tôi thường đăng tất cả các bình luận hữu ích cho tất cả độc giả của chúng tôi. Tuy nhiên, có một số trường hợp chúng tôi chỉnh sửa hoặc xóa (các) nhận xét. Điêu nay bao gôm:

  • Nhận xét được đăng chỉ với mục đích quảng cáo.
  • Nhận xét spam hoặc có tính chất spam.
  • Nhận xét sử dụng ngôn ngữ thô tục hoặc từ chửi thề.
  • Nhận xét tấn công / quấy rối cá nhân người khác.

Chúng tôi khuyên mọi người nên tuân theo các quy tắc về chính sách bình luận của chúng tôi để giúp bạn giữ blog là một nơi thảo luận mang tính xây dựng. Chúng tôi có quyền chỉnh sửa hoặc xóa các bình luận được gửi đến blog này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Chính sách bình luận có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào.