Disclaimer

Thông tin có trong chienpham.com chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Thông tin được cung cấp bởi chienpham.com và trong khi chúng tôi cố gắng giữ cho thông tin được cập nhật và chính xác, chúng tôi không tuyên bố hoặc đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, về tính đầy đủ, chính xác, độ tin cậy, tính phù hợp hoặc tính khả dụng đối với chienpham.com hoặc thông tin, sản phẩm, dịch vụ, hoặc đồ họa có liên quan có trên chienpham.com cho bất kỳ mục đích nào. Do đó, bất kỳ sự phụ thuộc nào bạn đặt vào thông tin đó đều hoàn toàn chịu rủi ro của riêng bạn.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào bao gồm nhưng không giới hạn, tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc mất dữ liệu hoặc lợi nhuận phát sinh từ, hoặc liên quan đến việc sử dụng chienpham. com.

Thông qua chienpham.com, bạn có thể liên kết đến các trang web khác không thuộc quyền kiểm soát của chienpham.com. Chúng tôi không kiểm soát bản chất, nội dung và tính khả dụng của các trang web đó. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không nhất thiết ngụ ý một đề xuất hoặc xác nhận các quan điểm được thể hiện bên trong chúng.

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để giữ cho chienpham.com hoạt động trơn tru. Tuy nhiên, chienpham.com không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm về việc chienpham.com tạm thời không hoạt động do các vấn đề kỹ thuật ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.