QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG trên facebook cá nhân

    Nhận quà tặng MIỄN PHÍ từ Chiến Phạm  
    Chúng ta có 2 cách để QUẢN LÝ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG theo TRẠNG THÁI. Cách 1: Dùng ứng dụng ghi chú EverNote (MIỄN PHÍ) Cách 2: Dùng phần mềm CRM của ATP Software (TRẢ PHÍ) Tôi mượn tạm chuỗi video hướng dẫn của ATP. Tôi sẽ tạo video hướng dẫn dành riêng cho Easy1Up […]
    This content is only available to members.
    Ghé thăm cửa hàng của Chiến Phạm, có nhiều sản phẩm dịch vụ MIỄN PHÍ !