Tại sao chúng ta hạn chế làm thị trường nước ngoài?

    Nhận quà tặng MIỄN PHÍ từ Chiến Phạm  
    Các khóa học của E1U là tiếng anh. Về nguyên tắc, chúng ta có thể bán toàn cầu. Nhưng người nước nào bán nước đó là tốt nhất! Vì khi bán cho các khách hàng nước ngoài anh chị sẽ gặp rất nhiều hạn chế. RỦI RO KHI THANH TOÁN Khi bán cho người nước […]
    This content is only available to members.
    Ghé thăm cửa hàng của Chiến Phạm, có nhiều sản phẩm dịch vụ MIỄN PHÍ !